Транспортиране на дървени стърготини към силоза

Partner: Транспортиране на дървени стърготини към силоза

Важна опция е реализацията на пневматично транспортиране на дървени стърготини в отдалечен силоз. Транспортът на стърготини на разстояние 150 м е оборудван със спомагателен транспортен вентилатор на нашето производство и за отделяне на дървени стърготини се използва циклонен сепаратор с ротационен питател от нашето производство.

Основната задача на поръчката беше осигуряване пълнене на два силоза, между които има голямо разстояние – около 150 метра. За реализиране на поръчката транспортиране на дървени стърготини в силоза бяха използвани наши затварящи клапи, превключващи клапи, циклонни сепаратори, транспортни вентилатори и ротационни питатели. Въздухопроводът за направляване в правите участъци е в изпълнение чрез подсилени спиро тръби в комбинация със заварени колена с дълъг радиус на дъгата. Всички свързвания на тръбните детайли са решени с помощта на фланцови съединения така, че съединенията на тръбопровода да не представляват опасност от запушване с дървени стърготини. Тръбопроводът за направляване на пневматичен транспорт на дървени стърготини е оборудван с ревизионни отвори за възможност за проверка или почистване на разклонението на тръбопровода. Монтажът на технологията се осигури от нашия изпълнителен партньор G&G filtration CZ, s.r.o. в сътрудничество с V-Dusting, s.r.o.

Транспортен вентилатор

Нашите вентилатори са предназначени за системи за изсмукване на дървени стърготини и прах, при които изсмукваният материал преминава през транспортен вентилатор. В системата за изсмукване най-често се използва надналягане на дървени стърготини, когато въздухът на транспортния вентилатор се отвежда към филтриращото устройство. Друго често срещано прилагане е при изсмукване на мокри дървени стърготини в дъскорезници с използване на сепаратор циклон и в системите за пневматично транспортиране на материала. Транспортирането на стърготини обикновено се извършва с помощта на транспортни вентилатори. В определени случаи обаче е възможно използване на система за транспортиране на дървени стърготини чрез подналягане, когато вентилаторът е разположен след филтриращия блок. За транспортиране на дървени стърготини произвеждаме серия транспортни вентилатори с мощност от 3,0 kW до 18,5 kW.

 

Други референции

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.