Изсмукващо оборудване за филтриране на дървени стърготини

Partner: Изсмукващо оборудване за филтриране на дървени стърготини

Важна опция за изсмукване от дървообработващи машини с прилагане на нашето филтриращо оборудване G&G VIBRO VAC.

Филтърът е оборудван с автоматична регенерация на филтриращата среда с помощта на пневматични вибрации за изтръскване. Вентилаторът е разположен от чистата страна на филтриращото устройство, което позволява използване на вентилатор с висока ефективност. Това е висококачествен продукт за изсмукване и филтриране на дървени стърготини.

Нашата доставка включва производство на филтриращото оборудване за изсмукване и филтриране на дървени стърготини. Устройството за филтриране е с подналягане, оборудвано с високоефективен вентилатор Производство на филтриращо оборудване: G&G filtration, s.r.o. Генералната доставка беше осигурена от нашата партньорска компания GreMi KLIMA, s.r.o.

Филтриращо оборудване за филтриране на дървени стърготини:

Използвано е филтриращото оборудване G&G VIBRO VAC на нашето производство. Със своята конструкция това филтриращо устройство е пряко предназначено за изсмукване и филтриране на дървени стърготини в дървообработващата промишленост. Филтриращото устройство е оборудвано с пневматично управление на вибрации на изтърсване. Поради естеството на извличания прах не беше необходимо инсталиране на система за пневматично прочистване на филтриращите ръкави с помощта на сгъстен въздух. Вибрационната регенерация в този случай допринася за значително спестяване на разходите за сгъстен въздух при регенерацията на филтриращата среда. Филтриращото устройство е снабдено с ротационен питател за изнасяне на дървените стърготини от бункера на филтриращото устройство. Тъй като изсмукването на дървени стърготини принадлежи към групата взривоопасните прахове, филтриращото устройство е оборудвано с взривни мембрани за освобождаване на вълната под налягане във външната среда.

Filtrační zařízení G&G VIBRO VAC odsávání pilin

Други референции

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.