Изсмукване на прах в металургично производство

Partner: Изсмукване на прах в металургично производство

Една от най-важните референции е приложението на нашите филтриращи устройства за изсмукване на прах в стоманодобивната промишленост. В рамките на нашата доставка инсталираме 4 филтриращи батерии с обща мощност на изсмукване 450 000 m3/h.

Нашата доставка включва производство и реализация на филтриращо оборудване за изсмукване на прах тип G&G Jet BAG. Тези филтри са оборудвани с автоматична регенерация на плоски филтриращи ръкави с помощта на противопосочен сгъстен въздух. Разбира се има офлайн система за регенериране, която позволява високоефективна регенерация на филтриращата среда при използване на обезпрашаване. Филтриращите устройства са разделени в отделни филтрационни камери с възможност за ОФЛАЙН регенерация при работа на филтриращото устройство. Тази система за регенерация е високоефективна предимно във връзка с филтриране на прах металургичните заводи, където често има нужда от непрекъсната работа на филтриращата технология. Филтрите са оборудвани със загряван бункер и топлоизолация на филтриращото устройство.

За отстраняване на праха се използват редлер транспортьори от нашето производство. Редлер транспортьорите също са снабдени с отоплителна система за предотвратяване на замръзването на прах по транспортния път при неактивност на филтриращата технология през зимните месеци.

По отношение въздушния поток вътре във филтъра и загубите на налягане във филтриращата система, концепцията на филтърния блок е избрана така, че преминаващият въздух да влезе във филтърния блок в горната част на филтъра и да излезе филтриран в долната част на филтриращото оборудване. Потокът във филтърните камери е отгоре надолу, което значително помага за изхвърляне на праха в бункера. Тази концепция намалява загубата на налягане на филтриращата среда.

За нашата компания това е много значителна опция за изсмукване на прах, както по отношение размера на филтриращите устройства, така и специфичното изпълнение, отговарящо на най-взискателните изисквания на целия проект. По-сложното монтиране за нас осигурява нашата партньорска компания Midoriing, s.r.o., която изпълнява много сложна работа, координация на сложни дейности в ограничено пространство, работи на височина и координира самото изграждане.

Производството на филтриращи единици осигурява нашата компания Gremi Klima, s.r.o., която е главен доставчик на системата за филтриране.

Използваното оборудване за филтриране G&G Jet BAG можете да намерите в нашия каталог тук.

Други референции

Обезпрашаване на каменна кариера

Partner: Обезпрашаване на каменна кариера

Филтърът G&G Fan BAG e оборудван с атмосферна регенерация на филтриращата среда. Регенерацията се осигурява от регенерираща количка и вентилатор…

Филтър за димни газове за енергетика

Partner: Филтър за димни газове за енергетика

Филтърът G&G Ceramic JET e снабден с керамични филтриращи пръти с температурна устойчивост 1200°C. Филтърът е пряко проектиран за обезпрашаване…

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.