Производство на силози за дървени стърготини и трески

Partner: Производство на силози за дървени стърготини и трески

Референтно производство на силози за дървени стърготини и трески.

Произвежданият от нас силоз е оборудван със система за гребане на стърготините с помощта на извеждаща шнек система. Силозът е предназначен за съхранение на дървени стърготини и трески като оперативен запас за отопление за автоматичен котел на биомаса.

За цялостното изпълнение на проекта за преработка, транспортиране и съхранение на дървесни отпадъци, нашата компания обезпечи основните компоненти. Най-важната част от проекта беше производството на силоз за съхранение на дървени стърготини и трески. Използвахме и транспортен вентилатор и циклонен сепаратор на нашето производство. В рамките на цялостния проект беше извършено трошене на отпадъчна дървесина. Последващо транспортиране на треските до силоза, инсталиране на котел на биомаса и свързване към отоплителната система на инвеститора. Реализацията на поръчката се осигури от нашата партньорска компания GreMi KLIMA, s.r.o. като генерален изпълнител.

Силоз за съхранение на дървени стърготини и трески

Силозите GKS от нашето производство служат за съхранение на дребен дървесен материал, като дървени стърготини, стружки и трески, възникващи в дървообработващи предприятия. Най-честото приложение на силозите е осигуряване на оперативно подаване на гориво за котелното помещение. Също осигуряване на оперативен запас от материал за линията за брикети или като склад на материал за експедиция на отпадъци. Силозите GKS са оборудвани с шнек изпразваща система в долната конусна част на бункера със затваряне с помощта на ротационен питател на изхода на материала. За пълнене на силоза най-често се използва пневматичен транспорт на материали с ползване на филтриращо устройство, разположено на тавана на силоза. При транспортиране на трески може да се използва циклонен сепаратор, разположен на тавана на силоза. Силозите GKS са оборудвани с взривни мембрани за възможно съхранение на експлозивни прахове, стълба за достъп и сух противопожарен щранг.

Производството на силоза се извършва винаги според конкретното задание от страна на инвеститора. В зависимост от нуждите на клиента доставяме силози в изпълнение със стоманена конструкция за поставяне и с височина на подлеза за товарен камион. Стандартно се поставя бетонна плоча със следващо транспортиране на материала към котелното помещение, производството на брикети или по-нататъшна обработка.

Други референции

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.