Филтър за димни газове за енергетика

Partner: Филтър за димни газове за енергетика

Важна референция в областта на енергетиката с използване на наше филтърно оборудване с керамична филтрираща среда.

Филтърът G&G Ceramic JET e снабден с керамични филтриращи пръти с температурна устойчивост 1200°C. Филтърът е пряко проектиран за обезпрашаване на димни газове с висок дял горещи частици от недогоряло гориво. Филтърът се превърна във важна функционална част от обработката на пепел от котли на биомаса.

Филтър за димни газове за енергетиката – основно описание

Филтърът G&G Ceramic JET е филтриращо устройство, предназначено за обезпрашаване на димни газове, възникващи при изгаряне на твърди горива в източници на горене. Благодарение на своята конструкция филтриращите устройства се използват за обезпрашаване на котли за изгаряне на биомаса. Основната характеристика на филтриращото устройство G&G Ceramic JET е устойчивост на горещи частици и остатъци от недогоряло гориво, които се образуват в димните газове при изгаряне на биомаса.

Димните газове, влизащи във филтриращото устройство, се насочват към долната част на филтриращото оборудване с помощта на разделителна вътрешна преграда, така че шкафът на филтриращото устройство да се нагрява равномерно. Димните газове преминават през филтриращата среда в посока нагоре към чистата камера на филтъра и после през изпускателния отвор към вентилатора на димните газове.

Керамична филтрираща среда

Филтриращите елементи са огнеупорни керамични пръти, които имат устойчивост на висока температура до 1200°C. Филтриращите елементи са разположени вертикално във вътрешността на филтриращия шкаф, с изход на филтрираните газове в горната част на филтъра. Пепелта се отделя на външната повърхност на керамичните пръти. Регенерацията на филтриращите пръти се извършва чрез продухване с помощта на импулси сгъстен въздух, циклично по време на работа на филтриращия блок.

Събирането на пепел в стандартното изпълнение се извършва в интегрирани резервоари за пепел, които операторът на котела периодично изпразва. За котли с непрекъсната работа филтриращите блокове са оборудвани със система за автоматично изнасяне на пепелта. При по-ниски строителни височини изнасянето на праха се решава с помощта на подвижно дъно на филтъра и следващ червячен транспортьор към кофата за смет.

Филтриращото устройство е топлинно изолирано по целия корпус и е оборудвано с електрически нагревателен кабел за темперирано поддържане на шкафа на филтъра и предотвратяване на кондензацията на димните газове в момента на стартиране и спиране на котела при ниска температура на димните газове.

Филтриращото устройство не е необходимо да е оборудвано с пирамидален бункер за прах поради по-ниските размери на инсталацията с възможност за монтаж директно в котелното помещение.

Местоположение на вентилатора за димни газове

Вентилаторът за димни газове винаги е разположен след филтъра на димните газове по пътя на филтрирания газ. Управлението на вентилатора се контролира в зависимост от подналягането в димоотвода преди свързването с котела. След това вентилаторът на димните газове с помощта на честотен преобразувател поддържа постоянни условия на подналягане, така че не влияе на функцията на котела.

Филтърът на димните газове винаги е снабден с байпас на димните газове за възможно изключване на филтриращото устройство по време на ревизии и сервизни проверки и извършване на инспекции или ремонти без необходимост от изключване на котела.

В нашия каталог подготвяме раздел филтри за димни газове тук:

Галерия снимки с прилагане на филтриращо устройство

 

Други референции

Обезпрашаване на каменна кариера

Partner: Обезпрашаване на каменна кариера

Филтърът G&G Fan BAG e оборудван с атмосферна регенерация на филтриращата среда. Регенерацията се осигурява от регенерираща количка и вентилатор…

Изсмукване на прах в металургично производство

Partner: Изсмукване на прах в металургично производство

Нашата доставка включва производство и реализация на филтриращо оборудване за изсмукване на прах тип G&G Jet BAG. Тези филтри са…

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.