Изсмукване на дървени стърготини от дървообработващи машини

Partner: Изсмукване на дървени стърготини от дървообработващи машини

Важна опция за изсмукване от дървообработващи машини с прилагане на наше филтриращо оборудване с управление мощността на изсмукване според активно използваните машини.

По този начин системата допринася за икономия на електрическа енергия и осигурява комфорт при работа.

Нашата доставка включва производство и реализация на филтриращо оборудване за изсмукване на дървени стърготини. Филтриращото устройство е с подналягане, оборудвано с вентилатори с висока ефективност, които се управляват от честотни преобразователи. Всяка машина е снабдена с автоматична клапа, която реагира на нейното включване или изключване. Дървесните отпадъци се извеждат към преса за брикети, която осигурява удобна обработка на отпадъците под формата на дървени брикети.

Филтриращи устройства

Използвано е филтриращото оборудване GREFILT VAC от нашето производство. Със своята конструкция това филтриращо устройство е пряко предназначено за извличане на дървени стърготини в дървообработващата промишленост. Филтриращото устройство е оборудвано с пневматично управление на вибрации на изтърсване. Поради естеството на извличания прах не беше необходимо инсталиране на система за пневматично прочистване на филтриращите ръкави с помощта на сгъстен въздух. Вибрационната регенерация в този случай допринася за значително спестяване на разходите за сгъстен въздух при регенерацията на филтриращата среда. Филтриращото оборудване е снабдено с интегриран шнек транспортьор за изнасяне на стърготини от бункера на филтриращото устройство. Затварянето на подналягане осигурява ротационния питател. Тъй като извличането на дървени стърготини принадлежи към характерните взривоопасни прахове, филтриращото устройство е оборудвано с взривни мембрани за освобождаване на вълната под налягане във външната среда. Изпълнението беше осигурено от нашата партньорска компания GreMi KLIMA, s. r. o., генерален доставчик на системата за изсмукване на дървени стърготини.

Третиране на отпадъци

Изсмуканите и сепарирани дървени стърготини от филтриращата система се повеждат с помощта на шнек транспортьори към машина за брикетиране, доставена от BRIKLIS. Това е изключително ефективно третиране на отпадъците за клиента в системата за изсмукване и филтриране на дървени стърготини от дървообработващи машини с последваща лесна манипулация с брикети.

Управление на мощността на изсмукване

Системата за филтриране е оборудвана с два смукателни високоефективни вентилатора, разположени от чистата страна на филтриращото устройство. Смукателните вентилатори се управляват от честотен преобразувател според зададеното подналягане във всмукателния тръбопровод. Връзките на изсмукването към отделните машини са оборудвани с автоматични клапи, които се отварят/затварят според активното използване на машината. Изсмукващата система допринася за икономия на електрическа енергия.

Други референции

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.