Изсмукване на прах при производство на пелети

Partner: Изсмукване на прах при производство на пелети

Важна опция за използване на нашия филтър VAC за филтриране на въздух при производство на пелети. Използваният филтър е оборудван с двойна регенерация с помощта на вибрации за изтръскване и регенерация със сгъстен въздух. Двойната регенерация спестява сгъстен въздух на собственика.

Нашата доставка включва производство и реализация на филтриращо оборудване за изсмукване на прах, стърготини и дървесен материал при инсталация за производство на пелети. Филтриращото устройство е с надналягане, оборудвано с двойна регенерация с помощта на вибрации за изтръскване и регенерация със сгъстен въздух. Двойната регенерация спестява сгъстен въздух на собственика. Клиентът извърши инсталирането на филтриращото оборудване със собствени сили под надзора на наш шеф по монтажа.

Филтриращо устройство

Използвано е филтриращото оборудване G&G Jet VAC на нашето производство. Със своята конструкция това филтриращо устройство е пряко предназначено за извличане на дървени стърготини и трески в дървообработващата промишленост. Филтриращото устройство е оборудвано с пневматично управляемо вибриращо изтръскване, което периодично разклаща филтърните ръкави и така осигурява ефективна и енергийно неизискваща регенерация. Поради количеството прах филтърът е оборудван и с пневматична регенерация на филтриращата среда с помощта на сгъстен въздух. Системата за пневматична регенерация се стартира автоматично само при по-високо ниво на загуба на налягане. Системата за двойна регенерация в този случай допринася за значително спестяване на разходите за сгъстен въздух при регенерацията на филтриращата среда. Филтриращото устройство е снабдено с интегриран шнек транспортьор за изнасяне на стърготини от бункера на филтриращото устройство. Затварянето на подналягане осигурява ротационния питател. Тъй като извличането на дървени стърготини принадлежи към характерните взривоопасни прахове, филтриращото устройство е оборудвано с взривни мембрани за освобождаване на вълната под налягане във външната среда.

Третиране на отпадъци

Извлечените и отделени дървени стърготини от филтриращата система се водят от шнек транспортьор в контейнера на инвеститора.

В нашия каталог филтрите тип Jet VAC ще намерите тук.

Други референции

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.