Изсмукване на карбонов прах

Partner: Изсмукване на карбонов прах

Важна опция за изсмукване на карбонов прах. Използвано е наше текстилно филтриращо устройство с автоматична регенерация на филтриращата среда чрез сгъстен въздух в изпълнение за изсмукване на взривоопасен прах.

Връщане на филтрирания въздух обратно в работните пространства.

Нашата поръчка включва производство и доставка на филтриращо оборудване за изсмукване на карбонов прах. Типът на използвания филтър е G&G Jet BAG. Филтриращото устройство е предназначено за разполагане на открито без необходимост от навес. Филтърът е оборудван с автоматична регенерация на филтриращата среда (плоски текстилни маркучи) с помощта на импулси на сгъстен въздух. Филтриращото оборудване е снабдено с бункер за филтрат със събирателен резервоар с обем 50 литра. Филтриращото устройство е в изпълнение за изсмукване на взривоопасен прах, снабдено с взривни мембрани, разположени така, че вълната под налягане да е насочена в посока нагоре. Монтажът на филтриращото оборудване се осигури от нашия изпълнителен партньор G&G filtration CZ, s.r.o. в сътрудничество с партньора V-Dusting, s.r.o.

Филтриращи устройства

За изсмукване на карбонов прах избрахме тип на филтриращото оборудване G&G Jet BAG. Това е филтриращо устройство от нашето производство, оборудвано с плоски текстилни ръкави с автоматична регенерация на филтриращата среда с помощта на сгъстен въздух. Автоматичната регенерация е оборудвана с интелигентен контролен блок, който осигурява работа на регенерация само при по-голям спад на налягането на филтриращата среда. Системата за регенерация осигурява оптимална консумация на сгъстен въздух в зависимост от замърсяване на филтъра, което води до значителни икономии на разходите за сгъстен въздух. В случай на изсмукване на взривоопасен прах филтриращото оборудване е снабдено с корпус, устойчив на налягане, антистатична филтрираща среда, скоби на филтриращите маркучи от неръждаема стомана, взривни мембрани и възвратна клапа B-Flap във всмукателния тръбопровод. Тръбопроводът за свързване между вентилатора и филтриращия блок е устойчив на налягане, както и тръбопровода между филтриращия блок и възвратната клапа B-Flap.

Гарантирания от нас експлоатационен живот на филтриращата среда е най-малко 3 до 5 години работа на филтриращото устройство. Стараем се работата на нашата филтрираща технология да не води до ненужни разходи за собственика, възникващи от честа подмяна на филтриращата среда.

Други референции

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.