Обезпрашаване на линия за трошене на корабокрушение

Partner: Обезпрашаване на линия за трошене на корабокрушение

Обезпрашаването се извършва в барабана на екрана, където входящият материал се разбива на по-малки части. Линията за сортиране се използва за отделяне на отделните компоненти на натрошен скрап. Чрез многократно изливане на скрапа в барабана за разделяне, леките фракции (текстил, пластмаси и др.) Се увличат от ефекта на циркулиращия въздушен поток.

След това въздухът се отвежда към циклонни сепаратори, където грубите частици от леката фракция се отделят. Уловените по този начин груби частици се извеждат от циркулационната верига чрез турникетни подавачи. Въздухът се засмуква от изхода на циклона от циркулационен вентилатор, който го издухва обратно в сортиращата линия.

Част от въздуха от тръбата, свързваща циклоните и циркулационния вентилатор, се извлича от изпускателния вентилатор. Въздухът преминава през етапа на вторично почистване в комина и се освобождава във въздуха. Количеството извлечен въздух непрекъснато се заменя с въздух от залата, засмукан в сортиращата линия през отвори за влизане и излизане на сортирания материал.

Първично разделяне

Първичното разделяне се решава като набор от паралелно разположени циклони. Това е система от четири механични прахоотделители. Циклоните за разделяне на праха използват центробежни сили, действащи върху праховите частици, задържани във отработения въздух. Постъпващата смес от въздух и прах навлиза в циклонния сепаратор в горната част – ексцентричното покачване. Подемът завърта тази смес около оста на циклона. Поради центробежната сила праховите частици се плъзгат по вътрешната повърхност на тръбата на циклоновия сепаратор. Поради гравитацията те се пренасят надолу към фланеца на сметището. Въздухът се отделя в горната част на циклонния сепаратор. За правилната функция на циклона се осигурява отделянето под налягане на сметището от околната среда. Разделянето се осъществява с помощта на ротационни подавачи. Захранващите устройства гарантират, че потокът в циклона или изтичането на въздух през изпускателната втулка не е засегнат.

Вторично разделяне

Инсталиран е вторичен етап на пречистване за отделяне на фини частици. Това е система от четири двойки механични прахоотделители. Циклоните за разделяне на праха използват центробежни сили, действащи върху праховите частици, задържани във отработения въздух. Входящата смес от въздух и прах навлиза в циклонния сепаратор в горната част – при ексцентричното покачване, което кара тази смес да се върти около оста на циклона. Поради центробежната сила праховите частици се плъзгат по вътрешната повърхност на тръбата на циклоновия сепаратор и се пренасят надолу от гравитацията към изпускателния фланец. Въздухът се отделя в горната част на циклонния сепаратор.

Всяка двойка представлява два циклонни сепаратора, подредени последователно, като изходът на първия сепаратор се води към входа на втория сепаратор. Изпускането от циклона ще бъде решено с помощта на разширителен съд, който има за задача да успокои въртенето на отделения материал, преди той да влезе в ротационния подавач.

Общо са произведени и монтирани над 100 тона технологично оборудване и стоманени конструкции.

Цялата тази справка е реализирана в сътрудничество с GreMi Klima.

Други референции

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.