Изсмукващи транспортни вентилатори

Произвеждаме смукателни транспортни вентилатори за изсмукване на прах и стърготини. Вентилаторите са предназначени за изсмукване на въздух с примеси стърготини и прах.

Транспортни вентилатори
01

Транспортни вентилатори


Нашите вентилатори са предназначени за системи за изсмукване на дървени стърготини и прах, при които изсмукваният материал преминава през транспортен вентилатор. В системата за изсмукване най-често се използва надналягане на дървени стърготини, когато въздухът на транспортния вентилатор се отвежда към филтриращото устройство. Друго често срещано прилагане е при изсмукване на мокри дървени стърготини в дъскорезници с използване на циклонен сепаратор и в системите за пневматично транспортиране на материала.
02

02 Изпълнение на вентилатори


Произвеждаме вентилатори в изпълнение за монтиране навън без необходимост от навес. Те са свързани към тръбопроводите вентилаторите с помощта на гъвкави връзки, за да се предотврати разпространението на вибрации. Всеки вентилатор разполага с компенсатори на вибрации за окачване между основата и вентилатора. Произвеждаме транспортни вентилатори в диапазона на мощност oт 3,0 kW до 18,5 kW.

Демонстрация на нашето оборудване на практика

G&G Partneři

Обезпрашаване на каменна кариера

Филтърът G&G Fan BAG e оборудван с атмосферна регенерация на филтриращата среда. Регенерацията се осигурява от регенерираща количка и вентилатор…

Филтър за димни газове за енергетика

Филтърът G&G Ceramic JET e снабден с керамични филтриращи пръти с температурна устойчивост 1200°C. Филтърът е пряко проектиран за обезпрашаване…

Ние сме g&g filtration

G&G разработва и произвежда продукти в областта на промишленото изсмукване и филтриране на въздух. G&G е основана съвместно от Ing. Radek Veselý и Ing. Miloš Gregor с единствената цел – производството на филтрираща технология за международни пазари.

Повече за нас

G&G filtration
филтрация за целия свят

G&G Výroba

Имаме още много! Вижте нашия каталог