Циклонни сепаратори

Произвеждаме серия циклонни сепаратори, състояща се от 22 типа циклони, които са класифицирани според конвенционалната размерна серия тръбопроводи По мощност покриваме обхвата от 500 m3/h до 30 000 m3/h.

Циклонни сепаратори
01

Използване на циклонните сепаратори


Циклонните сепаратори имат свое приложение като предварителни сепаратори на груб прах, разположен пред крайното филтриращо устройство. Тяхната фракция осигурява отделяне на по-грубата фракция преди влизане във филтърното устройство. Във филтъра влиза само фин остатъчен нанос. Използването на циклонен сепаратор в комбинация с филтриращо устройство води до по-висока експлоатационна надеждност на системата, намаляване на натоварването на филтриращо устройство и удължаване експлоатационния живот на филтриращата среда. Циклонните сепаратори могат да се използват самостоятелно без краен филтър, и то предимно за прилагане изсмукване на мокри дървени стърготини и трески. Тук циклонните сепаратори постигат висока ефективност на разделяне и не е необходимо използване на крайна степен на филтриране.
Циклонни сепаратори
02

Аксесоари за циклонови сепаратори


Циклонните сепаратори от нашето стандартно производство са оборудвани с добавен разширителен съд на гърлото за изхвърляне на прах. Най-често срещаният аксесоар е използването на ротационен питател за изсипване на прах, който отделя работното надналягане или подналягане вътре в сепаратора от околната среда, като същевременно осигурява изнасяне на праха. Циклонният сепаратор трябва да бъде поставен на стоманена конструкция. Тялото на циклона може термично да се изолира в случай на прилагане за горещи димни газове.

Демонстрация на нашето оборудване на практика

G&G Partneři

Обезпрашаване на каменна кариера

Филтърът G&G Fan BAG e оборудван с атмосферна регенерация на филтриращата среда. Регенерацията се осигурява от регенерираща количка и вентилатор…

Филтър за димни газове за енергетика

Филтърът G&G Ceramic JET e снабден с керамични филтриращи пръти с температурна устойчивост 1200°C. Филтърът е пряко проектиран за обезпрашаване…

Ние сме g&g filtration

G&G разработва и произвежда продукти в областта на промишленото изсмукване и филтриране на въздух. G&G е основана съвместно от Ing. Radek Veselý и Ing. Miloš Gregor с единствената цел – производството на филтрираща технология за международни пазари.

Повече за нас

G&G filtration
филтрация за целия свят

G&G Výroba

Имаме още много! Вижте нашия каталог