Инженерингови дейности

Пневматичен транспорт на насипни материали

Пневматичен транспорт на насипни материали

Изготвяме проучвания, проекти и консултации в областта на пневматичния транспорт на насипни материали. Занимаваме се не само с проектиране на нови пневматични транспортиращи системи, но и с оценка и модернизация на съществуващите пневматични транспорти. Понастоящем повечето електроцентрали и топлоцентрали на въглища, леярни и циментови заводи са оборудвани с електростатични филтри за отделяне на летяща пепел и различни фракции на прах от димните газове. Тези устройства вече не са достатъчно мощни поради непрекъснатата промяна на стриктните лимити за отделяне на тези прахови частици от потока димни газове и затова повечето от тези устройства се трансформират в по-ефективни тъканни филтри. Преобразуването на електростатичния сепаратор в тъканен филтър изисква оценка и възможна реконструкция на съществуващото пневматично транспортиране на материалите, разположени под бункерите на тези източници.

Подготовката на проучването се реализира от нашия инженерен отдел, вижте контактите.

Пневматичният транспорт е затворена транспортна система, предназначена за превоз на насипни материали от десетки до стотици метри с транспортна мощност от единици килограми до десетки тонове на час. Пневматичният транспорт може да се използва в почти всички промишлени отрасли. Въпреки че използването му е много широко, отделните инсталации не могат да бъдат унифицирани и винаги е необходимо с клиента да се търси оптимален тип пневматичен транспорт за дадените условия. За пневматичен транспорт като възможна среда се използва въздух или инертен газ (CO2, N2), или въздух с намалено съдържание на O2. Разделяне на пневматичния транспорт може да се извърши от няколко гледни точки. Най-често разделяне според налягането на транспортната среда на:
 • С подналягане
 • С надналягане
 • Смесен (комбинация от предишните две)
Според разликата между налягането в тръбопровода и атмосферното налягане пневматичният транспорт се разграничава на транспорт с подналягане и транспорт с надналягане:
 • Транспорт с ниско налягане (разлика в налягането по-малко от 10 kPa) – източник на сгъстен въздух вентилатори с налягане до 10 kPa и смесителни устройства обикновено са ежектори. Транспортът се характеризира с високо съотношение въздух към материала и висока скорост.
 • Транспорт със средно налягане (разлика в налягането от 10 kPa до 50 kPa) – източник на сгъстен въздух на компресора в диапазона от 10 до 50 kPa. Смесителните устройства са ротационни питатели или специални ежектори. Този вид транспорт е подходящ за по-малко абразивни материали с изискване за непрекъсната работа.
 • Транспорт с високо налягане (разлика в налягането от 50 kPa до 800 kPa) – работи в диапазона на налягане от 50 до 800 kPa с използване на компресори. За транспортиране се използват специални стандартизирани камерни питатели с обем от няколко литра до 8000 литра. Поради ниското съотношение въздух към материал, материалът се транспортира с ниска скорост. В резултат на това този вид транспорт е щадящ към транспортирания материал и транспортния тръбопровод.
Използването на отделното транспортиране зависи от изискванията на параметрите за изпълнение, разстоянието, зърнистостта на транспортирания материал и други свойства и конфигурации на транспортните маршрути. Транспортът с ниско налягане обикновено е транспорт с:
 • Ежектори
 • Смесители
 • Аерационни жлебове
Транспортът със средно налягане е транспорт със:
 • Смесители
 • Аерационни жлебове
Транспортът с високо налягане е транспорт с:
 • Камерни питатели
 • Червячни питатели