Инженерингови дейности

Промишлени прахосмукачки

Промишлени прахосмукачки

Извършваме проучвания и консултации с акцент върху технологиите за промишлено изсмукване и почистващи технологии в различни промишлени отрасли (електроцентрали, топлоцентрали, пещи за изгаряне на отпадъци, леярни, циментови заводи и др.) Занимаваме се и с проучвания за модернизация на съществуващото оборудване.

Подготовката на проучването се реализира от нашия инженерен отдел, вижте контактите.

Стационарни промишлени прахосмукачки

Стационарни промишлени прахосмукачки


Стационарното засмукващо устройство се състои от централен смукателен блок, филтриращ сепаратор, възможен предварителен сепаратор без филтър (за улавяне на груби частици) и тръбопровод с отделни свързващи места, които служат за транспортиране на засмукания материал от мястото, където трябва да се извършват почистващи работи и изсмукващото оборудване.

Материалът е изсмукван от отделните свързващи места и се събира в сепаратор, откъдето се изпуска в съответния резервоар или свързаната технология.

Спецификация

  • мощност на двигателя от 5 до 160 kW
  • количество на всмуквания въздух до 8000 м3/ч
  • постигната стойност на подналягане до 90%
  • възможна защита от експлозия съгласно ATEX
  • пълно електронно управление за цялостна автоматична работа на устройството

Всмукателното оборудване и тръбопроводът винаги са проектирани според изискванията и желанията на клиента.

Мобилни промишлени прахосмукачки

Мобилни промишлени прахосмукачки


Използват се за мащабни изсмукващи работи извън производствените пространства (например отстраняване на резултати от повреди и аварии, изсмукване на утайки от бункери, изсмукване на утаени димни газове в димоотводи и др.) или в инсталации, където отделните работни места са много отдалечени и централната стационарна система за почистване тук не е нито ефективна нито икономически изгодна. Най-често срещаните отрасли са тези, при които е необходимо изсмукване на голям обем насипен материал, който след това често трябва да се транспортира на дълги разстояния. Необходимостта от редовно почистване и намаляване на вторичния прах в големи машиностроителни предприятия и енергетиката често води до инсталации на няколко самостоятелни централни тръбопровода в няколко производствени обекта, които завършват от свързващо място за мобилно обезпрашаващо устройство (прахосмукачка).

Мобилното смукателно устройство е смукателно устройство (смукателна единица и филтриращ сепаратор със събирателно пространство), разположено на шасито на товарен автомобил или върху шасито на ремарке или навес.

Мобилните смукателни устройства достигат мощност до 220 kW, подналягане до 950 mbar и изсмукват до 8.100м3 въздух за час. За осигуряване на достатъчна ефективност и издръжливост мобилното засмукващо устройство има много здрава конструкция, с минимални изисквания за поддръжка, висококачествена филтрация (чистотата на издухания въздух е > 99,9%) с възможност за изсмукване на вредни за здравето и избухливи прахове.

Тези устройства могат да бъдат оборудвани със защита от взривяване според стандартите ATEX в случай на прах с риск от експлозия.