Инженерингови дейности

Системи за мъгла за намаляване на запрашването

Системи за мъгла за намаляване на запрашването

Занимаваме се с проучвания и консултации, фокусиращи се върху технологии за намаляване на праха във въздуха с помощта на система за създаване на мъгла под високо налягане. Целта на „мъглата“ е намаляване на запрашването при транспорт и съхранение на гориво (например въглища, биомаса) и други насипни материали. Използването на мъгла с високо налягане обикновено се проектира при пресипване в лентово транспортиране, където е невъзможно от икономическа или техническа гледна точка промишлено изсмукване.

Подготовката на проучването се реализира от нашия инженерен отдел, вижте контактите.

Местата на замъгляване, в които предимно пресипването е затворено, могат да бъдат оборудвани със специални дюзи за високо налягане, които разпръскват водата във фина мъглявина. Тя свързва към себе си вдигнатия прах и усяда обратно върху транспортирания материал. Налягането на водата, което е използвано за мъгла, е приблизително 20 – 40 бара. Това налягане е достатъчно за пулверизиране на водни капчици – развитие на мъглявина с използване на специални дюзи. Във водата на системата за високо налягане не се добавят никакви химически добавки и не възникват никакви отпадъчни вещества при работа. Към транспортираното гориво се добавя малко или почти никакво количество вода – това не увеличава дела на влагата в транспортирания материал. Устройството под високо налягане за мъгла е свързано към разпределение на филтрирана, обработена с хлор вода. От устройството под налягане основното разпределение на водата под налягане се води към отделни соленоидни боксове (SB) чрез тръби от неръждаем материал. От соленоидните боксове водата под налягане се отвежда към отделните места за замъгляване чрез прецизни стоманени тръби от неръждаема стомана. Тръбопроводите обикновено се подгряват в нетемперираните части и са изолирани за работа през зимните месеци. Ограничаващата граница за работа е приблизително -15°C, при този екстремен студ водата се източва от тръбопровода и тръбопроводът трябва да се издуха с въздух. Подгряването остава в действие. Дюзите, разположени в местата за пресипване, са свързани към разпределението на високо налягане с помощта на маркучи, затварящи сферични кранове, и се прихващат към държачи. Възможно е също използване на устройства за потискане на летящия прах с оръдия за мъгла с високо налягане. Тези оръдия обикновено са инсталирани в депата насипни и прашни материали или на места с големи пресипвания на материали. Оръдията разпръскват водата с помощта на инсталирани дюзи на малки капки с размери (7 - 15 μm) с относително ниска консумация на вода и налягане до 40 бара. Оръдията за мъгла могат изгодно да бъдат инсталирани на различни машини за обработка на сметища, събиране и драгиране.