Инженерингови дейности

Реконструкция на електростатични сепаратори с текстилни филтри

Реконструкция на електростатични сепаратори с текстилни филтри

Извършваме проучвания и консултации с акцент върху реконструкция наелектростатични сепаратори с по-ефективни тъканни филтри в различни промишлени предприятия (електроцентрали, топлоцентрали, леярни, циментови заводи и др.). Обработваме проучвания за малки местни източници и за големи промишлени блокове в обхвата на потока на димните газове от 20 000 до 3 000 000 м3/ч.

Подготовката на проучването се реализира от нашия инженерен отдел, вижте контактите.

Основни задачи при реконструкция на филтъра

На практика има много начини за повишаване на ефективността на отделяне отелектростатичните сепаратори (по-нататък само ЕС) и почистването на димните газове като цяло. Един от възможните методи за повишаване ефективността на ЕС е използване на разширение на съществуващите ЕС и допълване с т.нар. следващи секции, в които се отделят най-фините прахови фракции. Това техническо решение изисква значителни пространствени нужди за технологията в мястото на монтаж. Друг много срещан метод за повишаване на ефективността на ЕС е подмяна на съществуващите високочестотни захранващи блокове с по-ефективни. Естествено тези методи могат да се комбинират. Понастоящем най-ефективният метод изглежда пълна подмяна на съществуващите ЕС с нови тъканни филтри, което е много скъпо, или е възможно съществуващите ЕС да се престроят с тъканни филтри с възможно най-голямо използване на съществуващите части на ЕС (шкаф, носеща конструкция, входна и изходна част и т.н.).  

Основните процедури за престрояване на ЕС филтър на тъканен филтър включват:

  • Цялостно изваждане на вътрешните активни части на всички ЕС, отстраняване на компонентите за електрическо захранване на секциите на ЕС (т.е. всички източници на високо напрежение)
  • В съществуващите шкафове на ЕС се вгражда оборудването на текстилен филтър с необходимите модификации на конструкцията на шкафа и димоотводните тръби.
  • Изграждане на компресорна станция за сгъстен въздух за регенериране на ръкавите на тъканния филтър.
  • Проверка и възможна подмяна на съществуващите вентилатори за димни газове поради недостатъчно оразмеряване за необходимото налягане на димните газове.
  • Намеса в пневматичните транспортни елементи под отделните бункери на съществуващите ЕС поради промяна на пропорциите на улавяното количество TZL (твърди замърсители).