Инженерингови дейности

Предлагаме цялостни проучвания и консултации в областта на промишлената филтрация, почистването на отпадъчни и димни газове в различни индустриални области. Занимаваме се с разработването на проучвания, фокусирани върху технологиите за отстраняване на неприятни миризми, възникващи при обработка и съхранение на различни трудно разграждащи се (окисляващи се) миризливи вещества.

Инженерингови дейности
ПРОМИШЛЕНА ФИЛТРАЦИЯ
01

ПРОМИШЛЕНА ФИЛТРАЦИЯ


Промишлените филтри от всички сепаратори с най-високо отделяне и с това и най-ниски изходни концентрации под 1 mg/m3. Промишлените филтри се различават според формата и техническото изпълнение на филтърните елементи. В практиката има различни филтри (ръкавни, касетъчни, джобни, ламелни и др.). Промишлените филтри могат да се различават по начина на регенериране на филтърните елементи.
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СЕПАРАТОРИ С ТЕКСТИЛНИ ФИЛТРИ
02

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СЕПАРАТОРИ С ТЕКСТИЛНИ ФИЛТРИ


Извършваме проучвания и консултации с акцент върху преобразуването на съществуващите електростатични сепаратори в по-ефективни тъканни филтри в различни промишлени предприятия (електроцентрали, топлоцентрали, леярни, циментови заводи и др.). Обработваме проучвания за малки местни източници и за големи промишлени блокове в обхвата на потока на димните газове от 20 000 до 3 000 000 м3/ч.
ПОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ И ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ
03

ПОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ И ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ


Извършваме проучвания и консултации с акцент върху технологиите за намаляване и елиминиране на концентрацията на SOx, NOx, PCDD, PCDF, VOC и TZL в различни промишлени предприятия (електроцентрали, топлоцентрали, пещи за изгаряне на отпадъци, леярни, циментови заводи и др.). Обработваме проучвания за малки местни източници и за големи промишлени блокове в обхвата на потока на димните газове от 10 000 до 3 000 000 м3/ч. Занимаваме се и с проучвания за модернизация и интензификация на съществуващите ресурси.
НАМАЛЯВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ЖИВАК ОТ ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ
04

НАМАЛЯВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ЖИВАК ОТ ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ


Занимаваме се с проучвания и консултации с акцент върху технологиите за намаляване и отстраняване на концентрацията на живак от димните газове, възникващи при изгаряне на кафяви въглища в електро и топлоцентрали. Обработваме проучвания за малки местни източници и за големи промишлени блокове в обхвата на потока на димните газове от 10 000 до 3 000 000 м3/ч.
ПРОМИШЛЕНИ ПРАХОСМУКАЧКИ
05

ПРОМИШЛЕНИ ПРАХОСМУКАЧКИ


Извършваме проучвания и консултации с акцент върху технологиите за промишлено изсмукване и почистващи технологии в различни промишлени отрасли (електроцентрали, топлоцентрали, пещи за изгаряне на отпадъци, леярни, циментови заводи и др.) Занимаваме се и с проучвания за модернизация на съществуващото оборудване.
ДЕЗОДОРИРАНЕ НА МИРИЗМИ
06

ДЕЗОДОРИРАНЕ НА МИРИЗМИ


Занимаваме се с проучвания и консултации в областта на отстраняване на неприятни миризми в различни промишлени предприятия и сектори. Това е основно отстраняване на вещества от типа (сероводород – H2S, амоняк – NH3, меркаптани, летливи вещества и др.).
Mlžící systémy
07

СИСТЕМИ ЗА МЪГЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАПРАШВАНЕТО


Занимаваме се с проучвания и консултации, фокусиращи се върху технологии за намаляване на праха във въздуха с помощта на система за създаване на мъгла под високо налягане. Целта на „мъглата“ е намаляване на запрашването при транспорт и съхранение на гориво (например въглища, биомаса) и други насипни материали. Използването на мъгла с високо налягане обикновено се проектира при пресипване в лентово транспортиране, където е невъзможно от икономическа или техническа гледна точка промишлено изсмукване.
CFD ОПТИМИЗАЦИЯ
08

CFD ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗСМУКВАЩИ СИСТЕМИ


Предлагаме проучвания и консултации, фокусирани върху модернизация и оптимизация на съществуващи филтриращи системи и агрегати. Нашият отдел за разработки е снабден с най-модерно оборудване и софтуер, използващ CFD моделиране и симулация. Можем да оптимизираме и подобрим работните параметри на различни видове филтрираща техника.
ПНЕВМАТИЧЕН ТРАНСПОРТ
09

ПНЕВМАТИЧЕН ТРАНСПОРТ НА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ


Изготвяме проучвания, проекти и консултации в областта на пневматичния транспорт на насипни материали. Занимаваме се не само с проектиране на нови пневматични транспортиращи системи, но и с оценка и модернизация на съществуващите пневматични транспорти. Понастоящем повечето електроцентрали и топлоцентрали на въглища, леярни и циментови заводи са оборудвани с електростатични филтри за отделяне на летяща пепел и различни фракции на прах от димните газове.

Демонстрация на нашето оборудване на практика

G&G Partneři

Обезпрашаване на каменна кариера

Филтърът G&G Fan BAG e оборудван с атмосферна регенерация на филтриращата среда. Регенерацията се осигурява от регенерираща количка и вентилатор…

Филтър за димни газове за енергетика

Филтърът G&G Ceramic JET e снабден с керамични филтриращи пръти с температурна устойчивост 1200°C. Филтърът е пряко проектиран за обезпрашаване…

Ние сме g&g filtration

G&G разработва и произвежда продукти в областта на промишленото изсмукване и филтриране на въздух. G&G е основана съвместно от Ing. Radek Veselý и Ing. Miloš Gregor с единствената цел – производството на филтрираща технология за международни пазари.

Повече за нас

G&G filtration
филтрация за целия свят

G&G Výroba

Имаме още много! Вижте нашия каталог