Контакти

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Седалище на компанията - адрес за фактуриране:

G&G filtration CZ, s.r.o.

Hrubínova 1903/9

664 51 Šlapanice

Чехия

[email protected]

Компанията е регистрирана в Окръжния съд в Бърно C 94198

IČO: 05226953

DIČ: CZ05226953


Банкова връзка: Fio Banka, a.s.

ČÚ: 2001027191/2010

IBAN: CZ6820100000002001027191

SWIFT: FIOBCZPPXXX

G&G filtration, s.r.o.

Hviezdoslavova 901

034 95 Likavka

Република Словакия

[email protected]

Фирма е регистрирана в OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl. č. 57546/L

IČO: 44067330

DIČ: 2022571287

IČ DPH: SK2022571287


Банкова връзка: VÚB, a. s.

ČÚ: 3075065056/0200

IBAN: SK8002000000003075065056

SWIFT: SUBASKBX

Помещения на фирмата:

Бърно - търговско представителство за ЕС


G&G filtration CZ, s.r.o.

Hviezdoslavova 309/7

627 00, Brno – Slatina

Чехия


Пелхримов - инженерно отделение


G&G filtration CZ, s.r.o.

Příkopy 25

393 01 Pelhřimov

Чехия

Производствен завод


G&G filtration, s.r.o.

Podtureň-Roveň 215

033 01 Liptovský Hrádok

Република Словакия

Лице за контакт

Ing. Radek Veselý

CEO & Sales

+420 725 745 300 [email protected]

Jaroslav Hlinka

Производствен директор

+421 915 692 708 [email protected]

Nikola Strmisková

Фактуриране и счетоводство CZ

+420 777 177 944 [email protected]

Ing. Miloš Gregor

CEO & Sales

+421 915 836 133 [email protected]

Ing. et Ing. Pavel Bulejko, PhD.

Obchodně technický manažer

+420 771 148 988 [email protected]

Mgr. Tatiana Hlinková

Фактуриране и счетоводство SK

+421 910 447 373 [email protected]