Каталог

SILO GG 40-30

SILO GG 40-30

Цилиндричен силоз SILO GG 40-30 с използваем обем 36,5 m3

Това е цилиндричен силоз с конусен бункер, предназначен за съхранение на насипни материали, дървени стърготини и трески. Силозът е поставен върху носеща стоманена конструкция. Силозите GG могат да бъдат оборудвани с шнек изпразваща система в долната конусна част на бункера със затваряне с помощта на ротационен питател на изхода на материала. За пълнене на силоза най-често се използва пневматичен транспорт на материали с ползване на филтриращо устройство, разположено на тавана на силоза или с ползване на циклонен сепаратор, разположен на тавана на силоза. Силозите GG могат да бъдат оборудвани с взривни мембрани за възможно съхранение на експлозивни прахове, стълба за достъп и противопожарен щранг.

Изберете вариант:

Приложение

Силозите GG служат за съхранение на насипен материал или дребен дървесен материал, като дървени стърготини, стружки и трески, възникващи в дървообработващи предприятия. Най-честото приложение на силоза в дървопроизводството е съхранение на стърготини, възникващи при собственото производство на предприятието. Съхранените дървени стърготини служат за осигуряване на оперативен запас гориво за котелното помещение или линията за брикети. В дървопроизводството силозите GG се използват като експедиционен запас на дървени стърготини за извозване на стърготини с камионен транспорт. За съхраняване на дървени стърготини и трески силозът винаги е оборудван с шнек система за гребане на материала. Силозите GG също се използват за съхранение на насипни материали, като пластмасови гранулати, адитиви и други входящи суровини за производствения процес.

Инсталиране

Силозите GG се произвеждат на сегменти за осигуряване на възможност за транспорт със стандартен превоз с камиони без необходимост от превозване на извънгабаритен товар. Сглобяването на силоза преминава с помощта на кран директно на мястото на реализация при клиента. Общото време за сглобяване на силоза е приблизително от 24 до 36 работни часа в зависимост от оборудването на силоза. Според изискванията на клиента силозът е оборудван със стълба за достъп, сервизна платформа, парапет, щранг, аерационни дюзи, филтриращо оборудване и други компоненти.

Работни условия

При проектиране на конкретен силоз трябва да знаем точната плътност на складирания материал (кг/м3 ), характеристики на материала като ъгъл на изсипване, PTCH на материала, агресивност към околната среда, хигроскопия.
 • номер на поръчка / order number SILO GG 40-30
 • общ обем на силоза / total silo volume 49 м3
 • използваем обем на силоза / effective silo volume 36,5 м3
 • диаметър на силоза / silo diameter 4000 мм
 • височина на цилиндричната част / height of cylindrical part 3000 мм
 • обща височина / total height 8529 мм
 • тегло на съхранените трески / weight of stored chips 9125 кг
 • тегло на силоза / silo weight 5917 кг
 • общо тегло, включително материала / total weight 15042 кг
 • натоварване на крак / load on the base 4x 3760,5 кг
 • брой взривни мембрани / number of explosive membranes според вида на материала / according to the type of material
 • оборудване на силоза / silo options според изискванията на клиента / by client request
 • материално изпълнение / material design 11375, 1.4301, възможно според заявката на клиента
 • повърхностна защита / surface protection боядисан / lacquered