Каталог

Силози и бункери

Използваем обем на силоза:
Диаметър на цилиндричен силоз:
Силози и бункери

SILO GG 30-30

Използваем обем на силоза: 19 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅3000 мм
Височина на цилиндричната част: 3000 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 30-45

Използваем обем на силоза: 29,5 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅3000 мм
Височина на цилиндричната част: 4500 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 30-60

Използваем обем на силоза: 40,5 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅3000 мм
Височина на цилиндричната част: 6000 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 30-75

Използваем обем на силоза: 51 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅3000 мм
Височина на цилиндричната част: 7500 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 30-90

Използваем обем на силоза: 61,5 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅3000 мм
Височина на цилиндричната част: 9000 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 40-30

Използваем обем на силоза: 36,5 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅4000 мм
Височина на цилиндричната част: 3000 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 40-45

Използваем обем на силоза: 55,5 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅4000 мм
Височина на цилиндричната част: 4500 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 40-60

Използваем обем на силоза: 74 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅4000 мм
Височина на цилиндричната част: 6000 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 40-75

Използваем обем на силоза: 93 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅4000 мм
Височина на цилиндричната част: 7500 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 40-90

Използваем обем на силоза: 112 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅4000 мм
Височина на цилиндричната част: 9000 мм

Отворете продукта >
Силози и бункери

SILO GG 40-105

Използваем обем на силоза: 130,5 м3
Диаметър на цилиндричен силоз: ∅4000 мм
Височина на цилиндричната част: 10500 мм

Отворете продукта >