Каталог

G&G Patro JET

Зона за филтрация:
Капацитет на филтрация:
G&G Patro JET

G&G Patro JET 2-1-2-18

Капацитет на филтрация: 5 200 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 72 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 2-2-2-18

Капацитет на филтрация: 10 400 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 144 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 2-3-2-18

Капацитет на филтрация: 15600 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 216 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 2-4-2-18

Капацитет на филтрация: 20 750 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 288 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 3-1-2-18

Капацитет на филтрация: 7 800 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 108 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 3-2-2-18

Капацитет на филтрация: 15 6000 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 216 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 3-3-2-18

Капацитет на филтрация: 23 350 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 324 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 3-4-2-18

Капацитет на филтрация: 31 150 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 432 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 4-1-2-18

Капацитет на филтрация: 10 400 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 144 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 4-2-2-18

Капацитет на филтрация: 20 750 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 288 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 4-3-2-18

Капацитет на филтрация: 31 150 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 432 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >
G&G Patro JET

G&G Patro JET 4-4-2-18

Капацитет на филтрация: 41500 м3/ч
Средство за филтрация: филтриращи касети
Зона за филтрация: 576 м2
Pегенерация: сгъстен въздух
Кошче за отпадъци: 53 литра

Отворете продукта >