Каталог

G&G Local JET 4-5-15-V

G&G Local JET 4-5-15-V

G&G Local JET 4-5-15-V филтриращо оборудване с капацитет 1900 м3/ч. Филтърът е предназначен за локално обезпрашаване на пътища за транспортиране на материали, като например червячи, винтови транспортьори и лентови транспортьори. Прахът, събран от филтриращото устройство, попада от филтъра директно в пространството на смукателния транспортьор.

Изберете вариант:

Описание на филтъра G&G Local JET

Филтриращото оборудване G&G Local JET е филтриращо устройство снабдено с автоматична регенерация на филтриращата среда от нетъкан текстил с помощта на противоположен сгъстен въздух. От опита от отделни приложения с използване на локално филтриращо устройство, експлоатационният живот на филтриращата среда достига повече от 10 000 работни часа, без необходимост от никакво допълнително ръчно почистване. Филтриращата среда са плоски, гладки ръкави от нетъкан текстил с повърхностно тегло 550 г/м2. Филтриращата среда не съдържа гънки, в които би се утаил прах и е много механично устойчива на разкъсване или протриване. Стойността на остатъчните отлетели прахови частици във въздуха е в границите 1 - 3 мг/м3. Изсмукващият вентилатор може да бъде снабден с кръгъл заглушител на изхода за намаляване на шумовото натоварване от филтриращото устройство. Изсипването на праха се отвежда обратно към пътя на материала.

Условия за работа на филтри G&G Local JET

Филтриращото устройство е предназначено за филтриране на въздушна маса с температура от -30°C до 80°C в изпълнение без топлинна изолация и до 150°C в изпълнение с топлинна изолация. Филтърът основно е предназначен за експлозивен прах, снабден е с корпус, устойчив на налягане и антистатична филтрираща среда. Филтърът не е оборудван с взривна мембрана. Изсмукващата мощност се определя от коефициента на натоварване на филтриращата повърхност за отделния тип изсмукван прах.

Použití

Filtrační zařízení typu G&G Local JET  je určeno pro lokální odprášení dopravních cest materiálu. Patří sem redlery, šnekové dopravníky a pásové doravníky. Odprašky zachycené filtračním zařízením padají z filtru přímo do prostoru odsávaného dopravníku. Filtr G&G Local JET udržuje přesyp dopravníků v mírném podtlaku, čím zamezuje šíření prachu do okolního prostředí. Odprašky z filtru padají zpět do cesty dopravy materiálu. Filtrační zařízení G&G Local JET není vybaveno výsypkou odprašků. Odprašky zachycené filtračním zařazením jsou vždy vraceny zpět do prostoru, odkud byly odsáty. Filtrační zařízení G&G Local JET jsou sestaveny v modulárních řadách.  Standardní odsávací výkony jsou od 600 m3/h do 9 000 m3/h. Výkon filtračního zařízení stanovuje projektant, dle aplikace, pro kterou má být filtrační zařízení používáno. Velikosti filtračních zařízení se liší dle šířky odprašovaných dopravníků, dle výkonu a souběhu dopravy materiálu či dle dopravního výkonu a rychlosti pásových dopravníků. Odsávací výkon filtru zabezpečuje radiální odsávací ventilátor, umístěný na čisté straně filtru.  
 • номер на поръчка / order number Local JET 4-5-15-V
 • изпълнение на филтъра / filter design вертикален / vertical
 • тип филтрираща среда / type of filter media площ на филтриращия ръкав / flat filter hose
 • филтрираща площ / filter area 10,6 м2
 • площ на елемент / single element area 0,53 м2
 • брой филтриращи ръкави / number of filter hoses 20 бр / 20 pcs.
 • дължина на филтриращи ръкави / length of filter hoses 1500 мм
 • вид регенерация / type of regeneration JET система
 • консумация на сгъстен въздух / compressed air consumption 3 Nm3 (4 bar)
 • устойчивост на температура / temperature resistance 150°C
 • бункер за отпадъци / waste bin обратно към конвейера / back to the conveyor
 • изпълнение за EX / design for EX за взривоопасен прах / for explosive dust
 • изсмукваща мощност / suction power 1900 м3/ч
 • налягане на вентилатора / fan pressure 2000 Па
 • мощност на вентилатора / motor power 2,2 кВт
 • тегло на филтъра / filter weight 250 кг
 • материал на корпуса на филтъра / material 11 375 + Zn