Каталог

G&G Local JET 12-6-20-H

G&G Local JET 12-6-20-H

G&G Local JET 12-6-20-H филтриращо оборудване с капацитет 9500 м3/ч. Филтърът е предназначен за локално обезпрашаване на пътища за транспортиране на материали, като например червячи, винтови транспортьори и лентови транспортьори. Прахът, събран от филтриращото устройство, попада от филтъра директно в пространството на смукателния транспортьор.

Изберете вариант:

Описание на филтъра G&G Local JET

Филтриращото оборудване G&G Local JET е филтриращо устройство снабдено с автоматична регенерация на филтриращата среда от нетъкан текстил с помощта на противоположен сгъстен въздух. От опита от отделни приложения с използване на локално филтриращо устройство, експлоатационният живот на филтриращата среда достига повече от 10 000 работни часа, без необходимост от никакво допълнително ръчно почистване. Филтриращата среда са плоски, гладки ръкави от нетъкан текстил с повърхностно тегло 550 г/м2. Филтриращата среда не съдържа гънки, в които би се утаил прах и е много механично устойчива на разкъсване или протриване. Стойността на остатъчните отлетели прахови частици във въздуха е в границите 1 - 3 мг/м3. Изсмукващият вентилатор може да бъде снабден с кръгъл заглушител на изхода за намаляване на шумовото натоварване от филтриращото устройство. Изсипването на праха се отвежда обратно към пътя на материала.

Условия за работа на филтри G&G Local JET

Филтриращото устройство е предназначено за филтриране на въздушна маса с температура от -30°C до 80°C в изпълнение без топлинна изолация и до 150°C в изпълнение с топлинна изолация. Филтърът основно е предназначен за експлозивен прах, снабден е с корпус, устойчив на налягане и антистатична филтрираща среда. Филтърът не е оборудван с взривна мембрана. Изсмукващата мощност се определя от коефициента на натоварване на филтриращата повърхност за отделния тип изсмукван прах.

Приложение

Филтриращото устройство тип G&G Local JET е предназначено за локално обезпрашаване на транспортните пътища на материала, каквито са редлери, шнек транспортьори и лентови транспортьори. Уловеният прах от филтриращото устройство пада от филтъра пряко в зоната на смукателния транспортьор. Филтърът G&G Local JET поддържа пресипването на транспортьора в леко подналягане, с което предотвратява разпространението на прах в околната среда.. Прахът от филтрите пада обратно в пътя за транспортиране на материала. Филтриращото устройство G&G Local JET не е снабдено с бункер за прах. Прахът, уловен от филтриращото устройство, винаги се връща обратно в пространството, от което е изсмукан. Филтриращите устройства G&G Local JET са сглобени в модулни серии, които позволяват доставка на филтриращо оборудване със смукателна мощност от 600 м3/ч до 9 000 м3/ч. Производителността на филтриращото устройство определя проектантът, според приложението, за което се ползва филтриращото устройство. Размерите на филтриращото оборудване варират в зависимост от ширината на обезпрашаващите транспортьори, според мощността и обединяването на транспортирания материал или транспортната мощност и скоростта на лентовите транспортьори. Смукателната мощност на филтъра осигурява радиален смукателен вентилатор, разположен от чистата страна на филтъра.  
 • номер на поръчка / order number Local JET 12-6-20-H
 • изпълнение на филтъра / filter design хоризонтален / horizontal
 • тип филтрираща среда / type of filter media площ на филтриращия ръкав / flat filter hose
 • филтрираща площ / filter area 50,4 м2
 • площ на елемент / single element area 0,7 м2
 • брой филтриращи ръкави / number of filter hoses 72 бр / 72 pcs.
 • дължина на филтриращи ръкави / length of filter hoses 2000 мм
 • вид регенерация / type of regeneration JET система
 • консумация на сгъстен въздух / compressed air consumption 8 Nm3 (4 bar)
 • устойчивост на температура / temperature resistance 150°C
 • бункер за отпадъци / waste bin обратно към конвейера / back to the conveyor
 • изпълнение за EX / design for EX за взривоопасен прах / for explosive dust
 • изсмукваща мощност / suction power 9500 м3/ч
 • налягане на вентилатора / fan pressure 2000 Па
 • мощност на вентилатора / motor power 7,5 кВт
 • тегло на филтъра / filter weight 510 кг
 • материал на корпуса на филтъра / material 11 375 + Zn