Каталог

G&G Local JET

Положение на филтърния блок:
Всмукателна мощност:
G&G Local JET

G&G Local JET 3-2-15-H

Капацитет на филтрация: 950 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 3,2 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 3-2-15-V

Капацитет на филтрация: 950 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 3,2 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: вертикален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 3-3-15-H

Капацитет на филтрация: 950 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 4,8 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 3-3-15-V

Капацитет на филтрация: 950 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 4,8 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: вертикален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-3-15-H

Капацитет на филтрация: 1200 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 6,4 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-3-15-V

Капацитет на филтрация: 1200 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 6,4 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: вертикален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-3-20-H

Капацитет на филтрация: 1200 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 8,4 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-5-15-H

Капацитет на филтрация: 1900 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 10,6 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-5-15-V

Капацитет на филтрация: 1900 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 10,6 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: вертикален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-5-20-H

Капацитет на филтрация: 2520 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 14 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-6-15-H

Капацитет на филтрация: 3200 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 12,8 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 4-6-20-H

Капацитет на филтрация: 3200 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 16,8 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 6-6-15-H

Капацитет на филтрация: 3600 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 19,1 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 6-6-20-H

Капацитет на филтрация: 4800 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 25,2 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 12-6-15-H

Капацитет на филтрация: 7000 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 38,2 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >
G&G Local JET

G&G Local JET 12-6-20-H

Капацитет на филтрация: 9500 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 50,4 м2
Регенерация: сгъстен въздух
Дизайн на филтъра: хоризонтален

Отворете продукта >