Каталог

G&G – Jet VAC 375

G&G – Jet VAC 375

Филтрационното устройство е проектирано за прилагане на централно извличане на дървени стърготини, текстилен прах и целулоза. В зависимост от вида на извлечения прах, моделът G&G – Jet VAC 375 е проектиран за всмукваща мощност от 45 000 м3/ч до 67500 м3/ч. Филтърът е оборудван с двойна регенерация чрез вибро перкусия и сгъстен въздух

Изберете вариант:

Описание

Филтриращото устройство G&G Jet VAC (филтър с подналягане за дървени стърготини и целулоза с регенерация със сгъстен въздух) е предназначено за прилагане на централно изсмукване на дървени стърготини, текстилен прах и целулоза. Специфична особеност на филтриращото устройство G&G Jet VAC е изпълнението за подналягане. Това означава, че вентилаторът е разположен след филтриращия блок във филтрирания въздушен път. Използва се вентилатор с висока ефективност. Той е оборудван с управление на оборотите с помощта на честотен преобразувател в зависимост от активно използваната технология. При стандартното изпълнение на филтъра се използват текстилни антистатични ръкави с диаметър 200 мм. Филтриращите ръкави са навлечени на телените кошове. Филтриращото устройство е предназначено за филтриране на взривоопасни прахове. Оборудвано е с експлозивни взривни мембрани за освобождаване на налягането извън пространството на филтриращото устройство. Филтриращото устройство е оборудвано със система за регенерация на филтриращата среда с помощта на импулси сгъстен въздух и също с вибрации за изтръскване. Филтърът стандартно се доставя в изпълнение с ротационен питател за изнасяне на праха. Филтриращото устройство може да бъде поставено върху носеща стоманена конструкция.

Условия за работа на филтри G&G - Jet VAC

Филтриращото устройство е предназначено за филтриране на въздушна маса с температура от -30°C до + 80°C в изпълнение без топлинна изолация. Филтърът в основно изпълнение е предназначен за взривоопасен прах. Изсмукващата мощност се определя от коефициента на натоварване на филтриращата повърхност за отделния тип изсмукван прах: Фин дървен прах от шлайфане, стърготини при обработка на ПДЧ, стърготини при обработка на масивна дървесина.

Експлоатационен живот на филтриращата среда

Гарантираният от нас експлоатационен живот на филтриращите ръкави е минимално 2 до 3 години работа на филтъра. Не е необходимо ръчно почистване на филтриращата среда по време на работа на филтриращия блок. Гарантираме дълъг експлоатационен живот на филтриращата среда и ниски разходи за нейната подмяна. Филтриращата среда се състои от високо механично устойчив нетъкан текстил в антистатично изпълнение с повърхностно тегло 500 г/м2 . Филтриращите ръкави с диаметър 200 мм са разположени вертикално във филтърния блок с помощта на телени кошове. Регенерацията на филтъра е разположена от чистата страна на филтъра в горната част на филтриращото устройство.

Приложение на филтриращото оборудване

Филтриращото оборудване G&G Jet VAC се използва в най-сложните приложения за изсмукване на дървени стърготини и влакнени прахове за производства, работещи непрекъснато с минимални работни прекъсвания. За филтриращото оборудване е приложено управление на изсмукващата мощност в зависимост от използването на машините. Филтриращото устройство се регенерира с импулси сгъстен въздух по време на работа и при завършване с изключване на филтъра. Филтърът е подходящ за производства, където се изисква висока производителност на филтриращото  оборудване и стабилен спад на налягането.
 • номер на поръчка / order number Jet VAC 375
 • филтрираща площ / filter area 375 м2
 • поток на въздуха / air flow 45000 - 67500 м3/ч
 • тип филтрираща среда / type of filter media филтриращ ръкав D200 / filter hose D200
 • площ на елемент / single element area 1,56 м2
 • вид регенерация / type of regeneration двойна регенерация: JET система + Вибрации за изтръскване
 • консумация на сгъстен въздух / compressed air consumption 25 Nm3 (6 bar)
 • брой филтриращи ръкави / number of filter hoses 240 бр / 240 pcs.
 • материал на филтриращите ръкави / material of filter hoses антистатичен/ antistatic
 • изнасяне на отпадъци / disposal of waste верижен транспортьор / chain conveyor
 • изпълнение за EX / design for EX за взривоопасен прах / for explosive dust
 • свързващ фланец / inlet flange 2x650x1250 (мм)
 • изходен фланец / output flange 600x1800 (мм)
 • ширина - дължина - височина / width - length - height 2232 / 5210 / 5936 (мм)
 • тегло на филтъра / filter weight 1475 кг