Каталог

G&G Jet VAC

Зона за филтрация:
Събиране на отпадъци:
Капацитет на филтрация:
G&G Jet VAC

G&G – Jet VAC 75

Капацитет на филтрация: 13 500 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 75 м2
Регенерация: двойна регенерация
Събиране на отпадъци: верижен транспортьор

Отворете продукта >
G&G Jet VAC

G&G – Jet VAC 150

Капацитет на филтрация: 22 500 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 150 м2
Регенерация: двойна регенерация
Събиране на отпадъци: верижен транспортьор

Отворете продукта >
G&G Jet VAC

G&G – Jet VAC 225

Капацитет на филтрация: 33 750 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 225 м2
Регенерация: двойна регенерация
Събиране на отпадъци: верижен транспортьор

Отворете продукта >
G&G Jet VAC

G&G – Jet VAC 300

Капацитет на филтрация: 45 000 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 300 м2
Регенерация: двойна регенерация
Събиране на отпадъци: верижен транспортьор

Отворете продукта >
G&G Jet VAC

G&G – Jet VAC 375

Капацитет на филтрация: 56250 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 375 м2
Регенерация: двойна регенерация
Събиране на отпадъци: верижен транспортьор

Отворете продукта >
G&G Jet VAC

G&G – Jet VAC 450

Капацитет на филтрация: 81 000 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 450 м2
Регенерация: двойна регенерация
Събиране на отпадъци: верижен транспортьор

Отворете продукта >
G&G Jet VAC

G&G – Jet VAC 525

Капацитет на филтрация: 94 500 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 525 м2
Регенерация: двойна регенерация
Събиране на отпадъци: верижен транспортьор

Отворете продукта >
G&G Jet VAC

G&G – Jet VAC 600

Капацитет на филтрация: 108 000 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 600 м2
Регенерация: двойна регенерация
Събиране на отпадъци: верижен транспортьор

Отворете продукта >
G&G Jet VAC

G&G – Jet VAC 675

Капацитет на филтрация: 121 500 м3/ч
Средство за филтрация: текстилен маркуч
Зона за филтрация: 675 м2
Регенерация: двойна регенерация
Събиране на отпадъци: верижен транспортьор

Отворете продукта >