Каталог

G&G Jet BAG 12-4-20-55

G&G Jet BAG 12-4-20-55

Джобният филтър G&G Jet BAG е проектиран за изсмукване на прах без риск от експлозия. В зависимост от вида на извлечения прах, моделът G&G Jet BAG 12-4-20-55 е проектиран за засмукваща способност от 2160 м3/ч до 5400 м3/ч. Ще ви предложим вариант на филтъра за взривоопасен прах според вашето конкретно желание.

Изберете вариант:

Описание

Това са сухи, текстилни филтриращи устройства на прах с автоматична регенерация на филтриращата среда с помощта на сгъстен въздух. Регенерирането на филтриращата среда се извършва циклично в зададени временни интервали с възможност за управление според загубата на текущо налягане. Изсмукващата мощност се определя от използвания вентилатор според вида на материала и изискваното натоварване на повърхността на филтъра. Вентилаторът не е част от филтриращото устройство. Препоръчителното натоварване на филтриращата среда за различни видове прах са посочени по-долу. Филтриращите устройства произвеждаме в изпълнение за разполагане навън и то без необходимост от навес. Филтриращите устройства постигат висока ефективност на филтрация – над 99%, затова филтрираната въздушна маса може да бъде върната в пространството на производственото хале. Съотношението за връщане на въздуха към пространството на халето и външната среда определя проектантът на технологията в зависимост от характеристиките на изсмуквания материал и въздушните съотношения на производствения обект.

Приложение

Филтриращото устройство е предназначено за отделяне на прах от изсмукваната въздушна маса. Филтриращата система винаги се състои от конкретно филтриращо устройство и съответстващ изсмукващ вентилатор. Комбинациите от филтриращо устройство и изсмукващи вентилатори се различават за различните видове прах и според необходимата филтрираща повърхност. Натоварването на филтриращата повърхност за дадени видове прах варира поради: размера на фракцията, плътността, площта, лепкавостта, омазването и други фактори, които при филтриране прехвърляме към обща единица, натоварване на филтриращата повърхност. Целта е проектиране на комбинация филтър + вентилатор за конкретен тип изсмукване на прах и процес, така че филтриращото оборудване да постигне непрекъснати изсмукващи мощности и чистота на филтрирания въздух през декларирания експлоатационен живот на филтриращата среда – най-малко 20 000 работни часа. Неправилното съотношение на филтриращо устройство и вентилатора води до нестабилни работни условия с характерно бързо увеличаване на спада на налягането на филтриращата среда и снижаване на изсмукващата мощност. Произвеждани варианти на филтри: С изсипване в кофа 55 литра, в контейнер 200 литра, в Биг-Бег. Всички видове филтри произвеждаме в изпълнение на изискванията за неексплозивен прах и съгласно ATEX.
 • номер на поръчка / order number G&G JET BAG 12-4-20-55
 • филтрираща площ / filter area 33,6 м2
 • поток на въздуха / air flow 2160 - 5400 м3/ч
 • тип филтрираща среда / type of filter media площ на филтриращия ръкав / flat filter hose
 • площ на елемент / single element area 0,70 м2
 • вид регенерация / type of regeneration JET система
 • консумация на сгъстен въздух / compressed air consumption 7 Nm3 (4 bar)
 • брой филтриращи ръкави / number of filter hoses 48 бр. / 48 pcs.
 • устойчивост на температура / temperature resistance 150°C
 • бункер за отпадъци / waste bin кофа 50 литра / 50 liters bucket
 • изпълнение за EX / design for EX не за взривоопасен прах / not for explosive dust
 • свързващ фланец / inlet flange 1020x270 (мм)
 • изходен фланец / output flange 750x250 (мм)
 • дължина - ширина - височина / length - width - height 1125 / 3360 / 3381 (мм)
 • тегло на филтъра / filter weight 890 кг