Каталог

G&G Bag HOUSE-A

G&G Bag HOUSE-A

Ръкавните филтри G&G Bag HOUSE-A с вход към бункера са предназначени за индустриални системи с най-високи изисквания за обезпрашаване. Заварен шкаф, заварен пирамиден бункер. Филтрите се използват за обезпрашаване на големи източници на горене, обезпрашаване в циментови заводи и при производство на вар за входящи концентрации на прах до 500 г/м3.

Можете да намерите каталога на филтрите за маркучи G&G Bag HOUSE-A ТУК или като кликнете върху бутона по-долу.

Каталог G&G Bag HOUSE-A

Описание на филтриращото устройство

G&G Bag HOUSE-A са филтри с херметична стоманена конструкция с кръгли текстилни ръкави. Ръкавни филтри, предназначени за отделяне на твърди замърсители, съдържащи се във въздушната маса и не образуващи експлозивна смес с въздуха. Ръкавните филтри са разделени на две части – филтриращ шкаф и чиста газова камера, която съдържа капаци за смяна на филтриращата среда.

Шкафът и камерата разделят тръбни листове с отвори за закрепване на филтриращите ръкави, които са захванати с пружинни планшети и разположени в поддържащи кошници с интегрирана тръба на Вентури.

За филтриращите устройства тип A входящият запрашен газ се отвежда директно към пирамидалния бункер.

Отделянето на прах е двуфазен процес. В първата фаза големите и тежки частици се отделят чрез промяна на посоката на потока въздушна маса в бункера. Във втората фаза останалите частици се отделят на повърхността на филтриращите ръкави.

Почистване – регенерация – на филтриращата среда се извършва с помощта на кратки импулси сгъстен въздух и в зависимост от резултата на измерената загуба на налягане, през определени интервали от време или комбинация от тези варианти.

Работни условия

Максималната работна температура на въздушната маса за филтри G&G Bag HOUSE-A е 150°C. Шкафът на филтъра е проектиран за подналягане 5kPa. Ръкавното филтриращо устройство може да се разположи както на открито, така и на закрито, а електрическата инсталация е със степен на защита IP 54.