Каталог

AFGG-25_06

AFGG-25_06

Радиален вентилатор AFGG-25_06; 3000 м3/час; 2576 Па; 4,0 кВт

Въздушен и транспортен дизайн. Това е радиален вентилатор със средно налягане с извити назад остриета. Роторът на вентилатора се задвижва директно чрез монтиране на работното колело върху щифта на вала на електродвигателя. Корпусът на спиралния вентилатор е заварен, оборудван с контролен отвор за възможност за статично и динамично балансиране. Вентилаторът е прикрепен към фиксирана рамка с помощта на компенсатори на вибрации. Свързването на смукателните и изпускателните тръби се решава с помощта на гъвкави връзки.

Изберете вариант:

Дизайн за изсмукване на чист въздух

Вентилаторът с нормален дизайн е предназначен за транспортиране на чист въздух или въздух със смес от фин прах до максимум 20 мг/м3. Най-честото приложение на вентилатора е инсталирането зад филтриращо устройство. Нормалният вентилатор за проектиране не е предназначен за извличане на взривоопасен въздух, въздух с корозивен характер и въздух с примес на влакнести прахови фракции, което може да причини залепване на ротора на вентилатора и последващия му дисбаланс.

Транспортно проектиране

Транспортният вентилатор е предназначен за транспортиране на въздух с примес на твърди частици до максимум 30 mm. Най-честото приложение на вентилатора е инсталирането в маршрута на изпускателната тръба пред филтриращото устройство или циклонен сепаратор. Транспортният вентилатор е снабден със защита от искри и е предназначен за извличане на взривен прах за зона 22, въздух с примес на влакнести части прах, ленти хартия, дървени стърготини, хелонен прах и др.
  • номер на поръчка / order number AFGG-25_06
  • модел на вентилатора / model of fan RM 400/2-I
  • скорост на ротора / RPM 2 945 об/мин
  • въздушно течение / air flow 3 000 м3/ч
  • налягане на вентилатора / pressure loss 2 576 Па
  • вход на електрически двигател / electric power 4,0 кВт
  • тегло на вентилатора / weight of the fan 93 кг
  • материал дизайн / material design стандарт 11375
  • повърхностна защита / surface protection лакиран / lacquered