Каталог

Изсмукващи транспортни вентилатори

Клас на налягане на вентилатора:
Всмукателна мощност:
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_01

Всмукателна мощност: 1200 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1888 Па
Вход на електрически мотор: 1,5 кВт
Скорост на ротора: 2 910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_02

Всмукателна мощност: 1600 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1994 Па
Вход на електрически мотор: 2,2 кВт
Скорост на ротора: 2 910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_03

Всмукателна мощност: 2000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1634 Па
Вход на електрически мотор: 2,2 кВт
Скорост на ротора: 2 910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_04

Всмукателна мощност: 2400 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1862 Па
Вход на електрически мотор: 2,2 кВт
Скорост на ротора: 2 910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_05

Всмукателна мощност: 2700 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1764 Па
Вход на електрически мотор: 2,2 кВт
Скорост на ротора: 2 910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_06

Всмукателна мощност: 3000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1957 Па
Вход на електрически мотор: 3,0 кВт
Скорост на ротора: 2 910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_07

Всмукателна мощност: 3600 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2085 Па
Вход на електрически мотор: 3,0 кВт
Скорост на ротора: 2 920 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_08

Всмукателна мощност: 4800 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1620 Па
Вход на електрически мотор: 4,0 кВт
Скорост на ротора: 2 945 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_09

Всмукателна мощност: 7000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1816 Па
Вход на електрически мотор: 7,5 кВт
Скорост на ротора: 2 950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-20_10

Всмукателна мощност: 9500 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1706 Па
Вход на електрически мотор: 7,5 кВт
Скорост на ротора: 2 950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_01

Всмукателна мощност: 600 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2362 Па
Вход на електрически мотор: 1,5 кВт
Скорост на ротора: 2 910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_02

Всмукателна мощност: 1000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2624 Па
Вход на електрически мотор: 2,2 кВт
Скорост на ротора: 2 910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_03

Всмукателна мощност: 1400 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2390 Па
Вход на електрически мотор: 2,2 кВт
Скорост на ротора: 2 910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_04

Всмукателна мощност: 2000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2647 Па
Вход на електрически мотор: 3,0 кВт
Скорост на ротора: 2 920 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_05

Всмукателна мощност: 2400 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2570 Па
Вход на електрически мотор: 3,0 кВт
Скорост на ротора: 2 920 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_06

Всмукателна мощност: 3000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2576 Па
Вход на електрически мотор: 4,0 кВт
Скорост на ротора: 2 945 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_07

Всмукателна мощност: 3700 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2275 Па
Вход на електрически мотор: 4,0 кВт
Скорост на ротора: 2 945 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_08

Всмукателна мощност: 4700 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2556 Па
Вход на електрически мотор: 5,5 кВт
Скорост на ротора: 2 950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_09

Всмукателна мощност: 5400 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2335 Па
Вход на електрически мотор: 5,5 кВт
Скорост на ротора: 2 950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_10

Всмукателна мощност: 6000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2386 Па
Вход на електрически мотор: 7,5 кВт
Скорост на ротора: 2 950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_11

Всмукателна мощност: 6500 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2416 Па
Вход на електрически мотор: 7,5 кВт
Скорост на ротора: 2 950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_12

Всмукателна мощност: 7500 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2037 Па
Вход на електрически мотор: 7,5 кВт
Скорост на ротора: 2 950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_13

Всмукателна мощност: 8500 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2575 Па
Вход на електрически мотор: 11 кВт
Скорост на ротора: 2 955 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_14

Всмукателна мощност: 9500 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2242 Па
Вход на електрически мотор: 11 кВт
Скорост на ротора: 2 955 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_15

Всмукателна мощност: 12000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2817 Па
Вход на електрически мотор: 15 кВт
Скорост на ротора: 2 960 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_16

Всмукателна мощност: 15 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2316 Па
Вход на електрически мотор: 15 кВт
Скорост на ротора: 2 960 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_17

Всмукателна мощност: 19 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2385 Па
Вход на електрически мотор: 22 кВт
Скорост на ротора: 2 950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_18

Всмукателна мощност: 22 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2279 Па
Вход на електрически мотор: 22 кВт
Скорост на ротора: 1470 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_19

Всмукателна мощност: 24 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2184 Па
Вход на електрически мотор: 22 кВт
Скорост на ротора: 1470 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_20

Всмукателна мощност: 25 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 1826 Па
Вход на електрически мотор: 37 кВт
Скорост на ротора: 1478 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_21

Всмукателна мощност: 30 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2248 Па
Вход на електрически мотор: 30 кВт
Скорост на ротора: 1470 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_22

Всмукателна мощност: 40 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2502 Па
Вход на електрически мотор: 45 кВт
Скорост на ротора: 1478 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_23

Всмукателна мощност: 50 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2295 Па
Вход на електрически мотор: 55 кВт
Скорост на ротора: 988 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_24

Всмукателна мощност: 60 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2470 Па
Вход на електрически мотор: 75 кВт
Скорост на ротора: 990 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_25

Всмукателна мощност: 75 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2081 Па
Вход на електрически мотор: 75 кВт
Скорост на ротора: 990 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-25_26

Всмукателна мощност: 90 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2323 Па
Вход на електрически мотор: 90 кВт
Скорост на ротора: 991 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_01

Всмукателна мощност: 600 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3228 Па
Вход на електрически мотор: 2,2 кВт
Скорост на ротора: 2910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_02

Всмукателна мощност: 1 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3198 Па
Вход на електрически мотор: 2,2 кВт
Скорост на ротора: 2910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_03

Всмукателна мощност: 1 400 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3493 Па
Вход на електрически мотор: 2,2 кВт
Скорост на ротора: 2910 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_04

Всмукателна мощност: 2 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 599 Па
Вход на електрически мотор: 4,0 кВт
Скорост на ротора: 2945 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_05

Всмукателна мощност: 2 400 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 268 Па
Вход на електрически мотор: 4,0 кВт
Скорост на ротора: 2945 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_06

Всмукателна мощност: 3 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 275 Па
Вход на електрически мотор: 5,5 кВт
Скорост на ротора: 2950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_07

Всмукателна мощност: 3 700 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 742 Па
Вход на електрически мотор: 7,5 кВт
Скорост на ротора: 2950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_08

Всмукателна мощност: 4 700 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 370 Па
Вход на електрически мотор: 7,5 кВт
Скорост на ротора: 2950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_09

Всмукателна мощност: 5 400 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 570 Па
Вход на електрически мотор: 11 кВт
Скорост на ротора: 2955 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_10

Всмукателна мощност: 6 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 363 Па
Вход на електрически мотор: 11 кВт
Скорост на ротора: 2955 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_11

Всмукателна мощност: 6 500 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 669 Па
Вход на електрически мотор: 15 кВт
Скорост на ротора: 2960 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_12

Всмукателна мощност: 7 500 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 443 Па
Вход на електрически мотор: 11 кВт
Скорост на ротора: 2955 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_13

Всмукателна мощност: 8 500 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 138 Па
Вход на електрически мотор: 11 кВт
Скорост на ротора: 2955 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_14

Всмукателна мощност: 9 500 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 377 Па
Вход на електрически мотор: 15 кВт
Скорост на ротора: 2960 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_15

Всмукателна мощност: 12 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 770 Па
Вход на електрически мотор: 18,5 кВт
Скорост на ротора: 2955 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_16

Всмукателна мощност: 15 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3282 Па
Вход на електрически мотор: 22 кВт
Скорост на ротора: 2950 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_17

Всмукателна мощност: 19 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3357 Па
Вход на електрически мотор: 30 кВт
Скорост на ротора: 2960 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_18

Всмукателна мощност: 22 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 731 Па
Вход на електрически мотор: 45 кВт
Скорост на ротора: 1478 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_19

Всмукателна мощност: 24 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 600 Па
Вход на електрически мотор: 45 кВт
Скорост на ротора: 1478 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_20

Всмукателна мощност: 25 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 524 Па
Вход на електрически мотор: 45 кВт
Скорост на ротора: 1478 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_21

Всмукателна мощност: 30 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 668 Па
Вход на електрически мотор: 55 кВт
Скорост на ротора: 1482 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_22

Всмукателна мощност: 40 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 318 Па
Вход на електрически мотор: 55 кВт
Скорост на ротора: 1482 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_23

Всмукателна мощност: 50 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 402 Па
Вход на електрически мотор: 75 кВт
Скорост на ротора: 1485 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_24

Всмукателна мощност: 60 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 2 877 Па
Вход на електрически мотор: 90 кВт
Скорост на ротора: 1485 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-35_25

Всмукателна мощност: 75 000 м3/ч
Общо налягане на вентилатора: 3 247 Па
Вход на електрически мотор: 110 кВт
Скорост на ротора: 991 об/мин

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_02

Odsávací výkon: 600 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 861 Pa Příkon elektromotoru: 1,5 kW Otáčky rotoru: 2910 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_03

Odsávací výkon: 1 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 612 Pa Příkon elektromotoru: 2,2 kW Otáčky rotoru: 2910 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_04

Odsávací výkon: 1 400 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 493 Pa Příkon elektromotoru: 2,2 kW Otáčky rotoru: 2910 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_05

Odsávací výkon: 2 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 599 Pa Příkon elektromotoru: 4,0 kW Otáčky rotoru: 2910 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_06

Odsávací výkon: 2 400 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 4 034 Pa Příkon elektromotoru: 5,5 kW Otáčky rotoru: 2910 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_07

Odsávací výkon: 3 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 520 Pa Příkon elektromotoru: 5,5 kW Otáčky rotoru: 2910 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_08

Odsávací výkon: 3 700 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 742 Pa Příkon elektromotoru: 7,5 kW Otáčky rotoru: 2910 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_09

Odsávací výkon: 4 700 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 867 Pa Příkon elektromotoru: 11 kW Otáčky rotoru: 2955 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_10

Odsávací výkon: 5 400 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 570 Pa Příkon elektromotoru: 11 kW Otáčky rotoru: 2955 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_11

Odsávací výkon: 6 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 817 Pa Příkon elektromotoru: 11 kW Otáčky rotoru: 2955 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_12

Odsávací výkon: 6 500 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 706 Pa Příkon elektromotoru: 11 kW Otáčky rotoru: 2955 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_13

Odsávací výkon: 7 500 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 646 Pa Příkon elektromotoru: 11 kW Otáčky rotoru: 2955 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_14

Odsávací výkon: 8 500 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 821 Pa Příkon elektromotoru: 15 kW Otáčky rotoru: 2960 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_15

Odsávací výkon: 9 500 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 377 Pa Příkon elektromotoru: 15 kW Otáčky rotoru: 2960 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_16

Odsávací výkon: 12 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3 949 Pa Příkon elektromotoru: 18,5 kW Otáčky rotoru: 2955 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_17

Odsávací výkon: 15 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 4089 Pa Příkon elektromotoru: 30 kW Otáčky rotoru: 2960 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_18

Odsávací výkon: 19 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3631 Pa Příkon elektromotoru: 30 kW Otáčky rotoru: 2960 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_19

Odsávací výkon: 22 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3432 Pa Příkon elektromotoru: 37 kW Otáčky rotoru: 1478 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_20

Odsávací výkon: 24 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 4087 Pa Příkon elektromotoru: 55 kW Otáčky rotoru: 1482 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_21

Odsávací výkon: 25 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 4033 Pa Příkon elektromotoru: 55 kW Otáčky rotoru: 1482 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_22

Odsávací výkon: 30 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3620 Pa Příkon elektromotoru: 45 kW Otáčky rotoru: 1478 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_23

Odsávací výkon: 40 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3745 Pa Příkon elektromotoru: 55 kW Otáčky rotoru: 1482 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_24

Odsávací výkon: 50 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3983 Pa Příkon elektromotoru: 75 kW Otáčky rotoru: 1485 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_25

Odsávací výkon: 60 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3904 Pa Příkon elektromotoru: 110 kW Otáčky rotoru: 991 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_26

Odsávací výkon: 75 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3519 Pa Příkon elektromotoru: 110 kW Otáčky rotoru: 991 ot/min

Отворете продукта >
Изсмукващи транспортни вентилатори

AFGG-40_27

Odsávací výkon: 90 000 m3/h Celkový tlak ventilátoru: 3790 Pa Příkon elektromotoru: 132 kW Otáčky rotoru: 991 ot/min

Отворете продукта >