Каталог

Дозираща станция за сорбент

Дозираща станция за сорбент

Ние произвеждаме дозираща станция за сорбент, които се използват в промишлени приложения за добив. Ние доставяме произведените от нас винтови дозатори под формата на компактни станции, оборудвани с механизъм за гребло, защита срещу падане на хартиения плик и затварящ се капак.

Изберете вариант:

Микродиспенсер за сорбент

Ние произвеждаме микро-дозатори за сорбент, които се използват в промишлени приложения за екстракция. Ние доставяме произведените от нас винтови дозатори под формата на компактни станции, оборудвани с механизъм за гребло, защита срещу падане на хартиения плик и затварящ се капак. Скоростта на дозиращия шнек може да се регулира с помощта на честотен преобразувател. Дозаторите имат капацитет от 3 кг до 100 кг на час работа. Цикличното управление на работата на дозатора се използва за задаване на оптималното дозиране. Микродозаторът за сорбент може да бъде свързан като външно устройство към всяка индустриална екстракционна система.

Използване на дозатора като защита срещу изгаряне на филтъра

В промишлени приложения за екстракция с риск от изгаряне на филтърната среда от засмуканите горещи частици, сорбентният микрораздавач се използва за дозиране на смлян варовик в смукателната линия. Варовикът образува защитен филм върху филтърната среда, което значително намалява риска от изгаряне от всмукани искри или горещи топки.

Използване на сорбция за намаляване на риска от експлозия

При индустриални експлозивни приложения за извличане на прах, като шлайфане на алуминий, е възможно да се промени естеството на праха от експлозивен в неексплозивен чрез инсталиране на дозираща станция за сорбент. Чрез добавяне на сорбента към смукателната линия, частиците експлозивен прах се смесват със сорбента в съотношение, съответстващо на около 1: 1 и получената смес, постъпваща във филтриращото устройство, вече няма характер на експлозивен прах. Работата на филтриращото устройство трябва да бъде обусловена чрез наблюдение на нивото на сорбент в дозатора и други връзки, с които трябва да се консултирате преди инсталирането и настройката на дозиращата станция.

Използване на сорбция за по-дълъг живот на филтърната среда

Добавянето на сорбент към смукателната линия има положителен ефект върху регенерируемостта на филтърната среда. Особено в заваръчните системи за екстракция, където изпареното масло се извлича заедно с прахови частици и дим. Именно маслото, уловено върху филтърната среда, е причината за високата загуба на налягане, ниския експлоатационен живот на филтърната среда и преждевременната подмяна на филтърния патрон. Сорбентът, особено Ca (OH) 2 и CaCO3, абсорбира маслените частици и значително увеличава ефективността на регенерацията. След регенериране на филтърната среда, той се отделя заедно със събрания прах в събирателния съд на филтърното устройство. Филтриращата система работи при по-ниски загуби на налягане, което има положителен ефект върху консумацията на електроенергия на изпускателния вентилатор.