Каталог

CYGG-280

CYGG-280

Циклонен сепаратор за тръби Ø 280 мм и смукателна мощност до 4660 м3/ч

Това е механичен сепаратор на прахови частици, който за отделяне на прах използва центробежни сили, действащи на праховите частици, унасяни и изсмуквани от отработваната въздушна маса. Постъпващата смес от въздух с прах влиза в циклонния сепаратор в горната част – ексцентричен вход, който завърта тази смес около оста на циклона. Под влияние на центробежната сила праховите частици се плъзгат по вътрешната повърхност на тръбата на циклонния сепаратор и се унасят под въздействието на гравитацията в посока надолу към фланеца за изсипване. Въздухът излиза в горната част на циклонния сепаратор. За правилното функциониране на циклона е необходимо да се осигури отделяне на налягането на изхвърляне на отпадъците от околната среда за предотвратяване на влиянието на потока вътре в циклона или изтичане на въздух през изпускателното гърло.

Изберете вариант:

Приложение

Циклонните сепаратори се нареждат, предимно поради своята по-ниска ефективност при отделяне на по-фините прахови частици, като предварителни сепаратори пред филтриращото устройство, с което го освобождават от по-голямата част от праха. При прилагане на изсмукване от дървообработващи машини, предимно мокри дървени стърготини, циклоните се използват като единичен сепаратор без следващо филтриране. Циклонните сепаратори се използват също в затворени вериги на пневматичен транспорт или в димни пътища за предварително разделяне на искри преди навлизането на димния газ във филтриращото устройство. Циклоните може да бъдат подредени успоредно един до друг, с което се увеличава капацитетът, или последователно един зад друг, с което се увеличава отделимостта.

Работни условия

Циклонните сепаратори са предназначени за отделяне на неабразивен прах с размер на фракцията до 50 мм. Работната температура на изсмукваната среда варира от -30°C до +150°C за материална изработка 11 375 и до 250°C за материална изработка от неръждаема стомана. При проектирането на въздушно-техническата система е необходимо да се вземат предвид загубите на налягане в циклона на ниво от 800 до 1200 Pa в зависимост от количеството и температурата на изсмуквания въздух.
 • номер на поръчка / order number CYGG-280
 • оптимален размер на входната тръба / optimal inlet pipe size Ø 280
 • минимален въздушен поток / minimum air flow 3990 м3/ч
 • максимален въздушен поток / maximum air flow 4660 м3/ч
 • спад на налягане / pressure loss 800 - 1200 Па
 • отделимост / separation 70 - 95%
 • височина на циклона / cyclone height 2478 мм
 • диаметър на циклона / cyclone diameter Ø 778
 • размер на входния фланец / inlet flange dimension 420x140 мм
 • устойчивост на температура / temperature resistance 150°C
 • тегло на циклона / cyclone weight 214 кг
 • препоръчителен ротационен питател / recommended rotary feeder RPGG 30x50-8
 • материално изпълнение / material design 11375, 1.4301, възможно според заявката на клиента
 • повърхностна защита / surface protection боядисан / lacquered