Конфигуратор

Решения на G&G за висок капацитет на извличане


Произвеждаме филтърни единици за висок капацитет на извличане. Готови за международен превоз и транспортиране с камиони.

Произвеждаме филтърни единици за висок капацитет на извличане

Нашият дизайн на филтъра размива границите между държавите и континентите. Нашето ноу-хау се състои в транспортирането и ефективния монтаж.

Това прави производството на големи филтри много по-ефективно и по-лесно за изпълнение, дори за клиенти в чужбина. Благодарение на нашето ноу-хау успяваме да намалим транспортните разходи, тъй като отделните блокове могат да се транспортират без нуждата от специално транспортно пространство. Освен това този модулен дизайн позволява по-бързо и по-лесно сглобяване, което спестява време и ресурси. Важно предимство е и намаляването на логистичните проблеми при доставките в чужбина. Няма усложнения при митническото оформяне или необходимост от намиране на специални транспортни средства за транспортиране на големи блокове на дълги разстояния.

Свържете се с нас

Система Lego за най-големите ни филтриращи устройства

Монтажът на нашите устройства се извършва чрез сглобяване на отделните части. Показаният филтърен блок се състои от общо 18 блока, свързани с болтови съединения. Монтажът може да се извърши от минимален брой работници за много кратко време. Монтажът се извършва от местна монтажна фирма с експертен надзор от страна на G&G.

Търсим глобални бизнес партньори: присъединете се към нас и разширете бизнеса си в международен план

В днешния взаимосвързан свят е необходимо постоянно търсене на нови пазари и възможности за растеж и разширяване. Ето защо се обръщаме към потенциални бизнес партньори от цял свят, които се интересуват от сътрудничество с нас в рамките на нашето взаимно проспериращо сътрудничество.

Форма за контакт BG
Mapa evropy