За нас

Опазваме околната и работната среда

Нашите технологии помагат за опазване на околната среда благодарение на високата ефективност на филтрация и ниските остатъчни прахови частици след филтъра. Благодарение на нашите технологии допринасяме за поддържане на чиста работна среда в производствените халета.

Разбираме от филтрирането на прах и се радваме да го решим. Предлагаме модерен подход в специфичната и сложна област, която изисква висока специализация и дългогодишен опит. С удоволствие ще Ви помогнем при проектирането на техническото решение и препоръката на нашите продукти, за да можем заедно да се справим с най-взискателните изисквания на нашите клиенти.

Radek Veselý

G&G filtration s.r.o.

Нашата компания е специализирана в производството на системи за изсмукване и филтриране на въздух за промишлено прилагане. Разработваме и произвеждаме широка гама филтриращо оборудване и компоненти за промишлено изсмукване. Постоянно обновяваме нашите продукти за да сме в крак с все по-сложните производствени процеси и най-взискателните изисквания на клиентите. Поставяме голям акцент върху ефективността на нашите решения, базирани на производителността на филтриращите системи и икономиката на тяхната работа. Специализирали сме се в производството на филтриращи устройства с нетъкани текстили и керамични филтри за използване при специално прилагане, когато има риск от увреждане на филтриращата среда поради високи температури или запалване. Нашият асортимент се допълва със силози за съхранение на дървени стърготини и биомаса, циклонни сепаратори и други компоненти, необходими за технологията обезпрашаване.

Какво следваме

Нашите ценности

Индивидуални решения точно за Вас

Всяко прилагане е специфично. Затова към всеки проект се отнасяме индивидуално с максимална степен отговорност.

Принос към околната и работната среда

Нашите технологии помагат за опазване на околната среда, като същевременно допринасят за поддържане на чиста работна среда в производствените халета.

Експлоатационни разходи и надеждност на технологиите

Декларираме надеждност на предоставената технология и дълъг експлоатационен живот на филтриращата среда. Важна е не само покупната цена, но и разходите за експлоатация и обслужване.

Правилно, напълно и своевременно

Единственият начин за успешно сътрудничество е изграждане на силни връзки, които се подкрепят от правилното изпълнение от договорените страни.

Проектираме

Предлагаме

Продаваме

Нашите технологии за изсмукване намират своето приложение практически в целия спектър на промишленото производство. От производството на хартия до дървообработващите предприятия, автомобилната индустрия, до металургията и металообработването. Всяко прилагане на изсмукване има свое специфично решение и носи нов опит и идеи.

Ключова роля за нас играе обратната информация, която получаваме от нашите бизнес партньори под формата на специфични изисквания или технически коментари относно инсталираните продукти. Без тясното сътрудничество с нашите партньори не бихме могли да подобрим и развием продуктите си. Убедени сме, че само непрекъснатото развитие и усъвършенстване е единственият път напред.

G&G Výroba
G&G Filter

Реализираме

G&G filtration, s.r.o. е производствена компания. Всички реализации се извършват с посредничеството на нашите бизнес партньори. Нашата дългосрочна цел е непрекъснато разширяване кръга на нашите бизнес партньори, на които доставяме качествени продукти за тяхната собствена реализация. Обновяваме продуктите си според предложенията на нашите партньори. Разработваме нови продукти въз основа на изискванията на пазара. Убедени сме, че най-доброто, което можем да предложим, са висококачествени производствени мощности и ноу-хау. Наши партньори са специализирани компании за реализация, които предоставят професионален монтаж и квалифицирано обслужване на нашето оборудване.

Развитие

Нашият център за разработка и проектиране се намира в Бърно. Отдел проектиране изработва цялата производствена документация в 3D формат. Използваме софтуер Solidworks, който ни позволява със сигурност да определим всички необходими параметри като тегло на технологията, точки на натоварване или център на тежестта на дадено устройство. Използваме проектантския отдел и за проектиране на нетипични филтриращи устройства, така че да могат да бъдат внедрени в случаите на ограничено пространството. Нашите конструктори работят за разработването на нови продукти, както и върху прилагане на предложенията на нашите клиенти и партньори до изготвянето на готова производствена документация.

Произвеждаме

Нашите продукти се сглобяват в собствено производствено хале. Всеки продукт, независимо от размера си, се състои от няколко единици до стотици части. За оптимизиране на производствения процес всяка част е снабдена с QR код, указващ местоположението на продукта и чертежа за монтаж. Благодарение на пълния преглед на отделните компоненти на продукта, успяваме много ефективно да изградим конкретен продукт. Съхраняваме отделните компоненти на продуктите на склад и затова сме в състояние бързо да отговорим на изискването за сглобяване на всеки продукт в кратък период.

Къде е нашето седалище

Чешка република

развоен и конструктивен център
главно търговско представителство за ЕС

G&G filtration CZ, s.r.o.
Hrubínova 1903/9
664 51 Šlapanice
[email protected]

Словашка република

Производствен завод
G&G filtration, s.r.o.
Hviezdoslavova 901
034 95 Likavka (SK)
[email protected]

Искате да станете партньор?

Партньорството Ви дава достъп до онлайн каталога на партньорите, включително информация за цените, автоматично генерирани оферти и тяхната история. Моля, попълнете формуляра за контакт по-долу. Нашият отдел продажби ще се свърже с Вас.